Wykład jubileuszowy – Łukasz Koniarek: Medal na zwycięstwo Jana Sobieskiego

Czas

22 maja 2024 roku

godzina 17.30

Miejsce

Refektarz Ossolineum

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

Prelegent

dr Łukasz Koniarek

Dział Numizmatów i Pamiątek Historycznych Muzeum Książąt Lubomirskich

Medal na zwycięstwo
Jana Sobieskiego pod Chocimiem w 1673 roku

W środę 22 maja 2024 roku o godzinie 17.30 w ramach cyklu wykładów jubileuszowych Muzeum Książąt Lubomirskich Skarby 200-lecia doktor Łukasz Koniarek wygłosił wykład Medal na zwycięstwo Jana Sobieskiego pod Chocimiem w 1673 roku Jana Höhna młodszego z 1674 roku.

Wykład poświęcony był złotemu medalowi upamiętniającemu zwycięstwo hetmana wielkiego koronnego Jana Sobieskiego pod Chocimiem w 1673 roku i pochodzącemu z daru fundacyjnego Henryka Lubomirskiego. Odbicie twierdzy chocimskiej z rąk tureckich było jedną z ostatnich wielkich wiktorii wojsk Rzeczypospolitej i jednocześnie wydarzeniem, które utorowało Sobieskiemu drogę do korony. Wykład będzie także okazją do zaprezentowania bogatych zbiorów medalierskich Działu Numizmatów i Pamiątek Historycznych Muzeum Książąt Lubomirskich, zapoczątkowanych przez fundatorów Zakładu Józefa Maksymiliana Ossolińskiego i Henryka Lubomirskiego.

Spotkanie było transmitowane na żywo na Facebooku.

O cyklu „Skarby 200-lecia”

Cykl wykładów jubileuszowych Muzeum Książąt Lubomirskich inspirowany jest publikacją Zmienny krajobraz. 200 lat Muzeum Książąt Lubomirskich. Podczas wydarzenia będzie można kupić książkę na miejscu.

Przynajmniej raz w miesiącu zaprosimy Państwa na opowieść o największych skarbach Muzeum. To wyjątkowa okazja, aby obejrzeć na co dzień niedostępne eksponaty, a także poznać ich wartość, historię i niezwykłe losy ściśle związane z dziejami Muzeum.