Dyrekcja

Wicedyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich ds. Muzeum Książąt Lubomirskich

Joanna Błoch

tel. 71 335 64 35
joanna.bloch@ossolineum.pl

Dział Sztuki

Kontakt ogólny z Działem

tel. 71 335 64 48
dzialsztuki@ossolineum.pl

Kierownik Działu

Alicja Przestalska
tel. 71 755 06 17
alicja.przestalska@ossolineum.pl

Pracownicy Działu

Wojciech Gruk
tel. 71 335 64 19
wojciech.gruk@ossolineum.pl

Joanna Kachel-Szyjka
tel. 71 335 64 48
joanna.kachel-szyjka@ossolineum.pl

Katarzyna Kenc
tel. 71 371 95 48
katarzyna.kenc@ossolineum.pl

dr Emilia Kłoda
tel. 71 335 64 19
emilia.kloda@ossolineum.pl

Hanna Kuś-Joachimiak
tel. 71 755 06 17
hanna.kus@ossolineum.pl

Katarzyna Maziej-Choińska
tel. 71 335 64 19
katarzyna.maziej-choinska@ossolineum.pl

dr Grzegorz Polak
tel. 71 755 06 56
grzegorz.polak@ossolineum.pl

Dział Numizmatów
i Pamiątek Historycznych

Kontakt ogólny z Działem

tel. 71 335 64 27
numizmaty@ossolineum.pl

Kierownik Działu

dr Łukasz Koniarek
tel. 71 335 64 27
lukasz.koniarek@ossolineum.pl

Pracownicy Działu

dr Adam Degler
tel. 71 371 95 62
adam.degler@ossolineum.pl

Robert Forysiak-Wójciński
tel. 71 371 95 61
robert.forysiak@ossolineum.pl

dr Paweł Milejski
tel. 71 371 95 69
pawel.milejski@ossolineum.pl

Dragan Milutinović

Teresa Sokół
tel. 71 335 64 61
teresa.sokol@ossolineum.pl

Magdalena Sozańska
tel. 71 371 95 77
magdalena.sozanska@ossolineum.pl

Dział Głównego Inwentaryzatora Zbiorów Muzealnych

Kierownik Działu

Dominika Sośnicka
tel. 71 371 95 95
dominika.sosnicka@ossolineum.pl

Pracownicy Działu

Katarzyna Bischof-Rosiak
tel. 71 371 95 44
katarzyna.bischof-rosiak@ossolineum.pl

dr Krzysztof Kupeć
tel. 71 335 64 25
krzysztof.kupec@ossolineum.pl

Marta Nokielska

Dział Obsługi Muzeum Książąt Lubomirskich

Kontakt z Działem

Jednoosobowe stanowiska specjalistów

Specjalista ds. historycznych kolekcji Muzeum Książąt Lubomirskich

Anita Soroko
tel. 71 326 14 92
anita.soroko@ossolineum.pl

Specjalista ds. organizacji wystaw Muzeum Książąt Lubomirskich

Julia Markus
tel. 790 486 999
julia.markus@ossolineum.pl

Dane teleadresowe dostępne na stronie mogą być wykorzystywane w celach kontaktu jedynie w sprawach związanych z działalnością Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. ZNiO nie przyjmuje niezamówionych ofert handlowych i nie wyraża zgody na przekazywanie ich środkami komunikacji elektronicznej. Informacje takie będa traktowane jako „spam”.