Polskie muzealnictwo w okresie międzywojennym

Czas

15-16 maja 2024 roku

Miejsce

Sala Konferencyjna Ossolineum
(pl. Nankiera 17, Wrocław)

W środę i czwartek 15-16 maja 2024 odbyła się konferencja Polskie muzealnictwo w okresie międzywojennym zorganizowana w ramach jubileuszu dwusetlecia Muzeum Książąt Lubomirskich.

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Pomian, a drugi dzień rozpoczął wykład prof. dr. hab. Tomasza de Rosseta. Poniżej zamieszczamy program i nagrania z konferencji.

Program konferencji

15 maja 2024 roku (środa)

8.45-9.00 Oficjalne otwarcie konferencji przez dyrekcję Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

9.00-10.00 Wykład prof. Krzysztofa Pomiana:
Muzea między wojnami: awangarda, totalitaryzmy, demokracja

10.15-11.35 Sesja I: Myśl kuratorska I, moderacja: prof. Aleksander Bursche

 • 10.15-10.35 Magdalena Białonowska, Między wizją a rzeczywistością. Funkcje muzealne Zamku Królewskiego w Warszawie w okresie międzywojennym
 • 10.35-10.55 Piotr Kułak, „Otoczenie to nie jest ani miłe, ani wytworne, ani ładne…”. Poglądy Neli Samotyhowej na sposoby prezentacji ekspozycji muzealnych
 • 10.55-11.15 Joanna Błoch, Kustosze Muzeum Książąt Lubomirskich – Tretera i Gębarowicza wizja muzeum
 • 11.15-11.35 Joanna Mirkowska, Muzealne koncepcje Stefana Żeromskiego i Mieczysława Tretera

11.50-13.10 Sesja II: Myśl kuratorska II, moderacjaprof. Anna Ziębińska-Witek

 • 11.50-12.10 Maryla Śledzianowska, Muzeum Literatury nigdy nie zrealizowane
 • 12.10-12.30 Adam Degler, Memoriał Tretera (1915-1918) a zbiory numizmatyczne w Ossolineum w okresie międzywojennym
 • 12.30-12.50 Anita Soroko, „Jest to zbiór cenny i wyjątkowy”. Kolekcja rysunków polskich artystów a plany rozwoju Muzeum Książąt Lubomirskich w latach międzywojennych
 • 12.50-13.10 Małgorzata Wawrzak, Dyskusja wokół projektu sieci muzeów regionalnych w dobie II Rzeczpospolitej

15.30-16.30 Sesja III: Wielonarodowe tradycje polskich muzeów, moderacjadr Marcin Szerle

 • 15.30-15.50 Tomasz Krzyżowski, Koncepcja powstania Archidiecezjalnego Muzeum Ormiańskiego we Lwowie
 • 15.50-16.10 Kamil Ściesiński, Historią i sztuką. Muzeum Miejskie w Bydgoszczy wobec problemu polonizacji kresów zachodnich II Rzeczypospolitej (1923-1939)
 • 16.10-16.30 Aldona Tołysz, Muzea nasze i wasze – różnorodność narodowościowa w kontekście polityki muzealnej II Rzeczpospolitej. Przyczynek do badań

17.00-17.40 Sesja IV: Rozwój muzeów, moderacja: dr Piotr Borusowski

 • 17.00-17.20 Jolanta Strzałkowska-Łoś, Józef Łoś, Tradycja i awangarda. O początkach polskiego Muzeum w Bydgoszczy, w 100-lecie jego działalności
 • 17.20-17.40 Kamila Kłudkiewicz, Perspektywy w badaniach nad polskimi muzeami. Prezentacja założeń projektu NPRH „Polskie muzea w dwudziestoleciu międzywojennym. Dokumentacja i naukowe opracowanie materiałów do dziejów polskiego muzealnictwa w latach 1918-1939” (2024-2027)

16 maja 2024 roku (czwartek)

9.00-9.30 Wykład prof. Tomasza de Rosseta:
Muzea w międzywojennej Polsce

9.45-10.45 Sesja V: Praca w muzeum, moderacja: dr Kamila Kłudkiewicz

 • 9.45-10.05 Janusz Czop, Profesjonalizacja konserwacji muzealnej w Polsce w okresie międzywojennym
 • 10.05-10.25 Agnieszka Murawska, Marta Piekarska, Muzea i personel muzealny
  w świetle ankiet Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego pochodzących z lat 30-tych XX w.
 • 10.25-10.45 Piotr Borusowski, Aleksandra Sulikowska-Bełczowska, Kolekcja dla narodu. Stanisław Neyman (1882-1952) i jego zakupy dla Muzeum Narodowego w Warszawie

11.00-12.20 Sesja VI: Infrastruktura muzealna, moderacja: dr Aldona Tołysz

 • 11.00-11.20 Michał Niezabitowski, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w latach 1918-1939. Studium „trudnego” przypadku narodzin muzeum miejskiego
 • 11.20-11.40 Piotr Kibort, Muzeum Narodowe w przestrzeni stolicy
 • 11.40-12.00 Izabela Kupietz, Polskie Muzeum Pocztowe w latach 1921-1939 – nowa placówka kulturalna na mapie odradzającej się Polski
 • 12.00-12.20 Agnieszka Widacka-Bisaga, Działalność Muzeum Czartoryskich w Krakowie w pierwszych latach po Wielkiej Wojnie w świetle dokumentów Biblioteki Czartoryskich

14.30-15.50 Sesja VII: Poszerzanie zakresu zainteresowań muzeum, moderacja: dr Łukasz Koniarek

 • 14.30-14.50 Tomasz Suma, Centralne Muzeum Techniki w Warszawie – marzenia i nadzieje polskich muzealników w okresie międzywojennym
 • 14.50-15.10 Marcin Szerle, Problematyka morska w polskim muzealnictwie i wystawiennictwie II Rzeczypospolitej
 • 15.10-15.30 Beata Pacana, Działalność Juliana Nowaka (1865-1946) a idea Muzeum Wschodniego w Krakowie w okresie międzywojennym
 • 15.30-15.50 Przemysław Dąbek, Początki funkcjonowania muzeów wojskowych w odrodzonej Polsce na przykładzie Muzeum Wojska w Warszawie

16.25-17.45 Sesja VIII: Praca kolekcjonerska muzeum, moderacja: dr Adam Degler

 • 16.25-16.45 Mateusz Chramiec, „Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie jest zbiorem, które pozostawiamy zwykle dla jakichś tam «znawców», przeciętnie więc wiemy o nim niewiele” – funkcjonowanie muzealnej Zbrojowni w latach międzywojennych
 • 16.45-17.05 Michał Ceglarek, Czy II RP posiadała muzeum gromadzące pamiątki po Fryderyku Chopinie?
 • 17.05-17.25 Piotr Chabiera, Udział Mariana Morelowskiego w kształtowaniu zbiorów sztuki Zamku Królewskiego na Wawelu w latach 1926-1929

Rada Naukowa konferencji

 • dr hab. Krzysztof Pomian, Centre National de la Recherche Scientifique
 • dr hab. Tomasz de Rosset, Katedra Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Anna Ziębińska-Witek, Katedra Humanistyki Cyfrowej i Metodologii Historii, Wydział Historii i Archeologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Piotr Jaworski, Katedra Numizmatyki i Muzealnictwa, Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski
 • dr Michał Niezabitowski, Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Plakat konferencji

KONFA OSSO PLAKAT A3_qr kod
Program konferencji „Polskie muzealnictwo w okresie międzywojennym”
Plakat konferencji „Polskie muzealnictwo w okresie międzywojennym”(JPG)
Konferencja „Polskie muzealnictwo w okresie międzywojennym”. Zaproszenie (PDF)
Konferencja „Polskie muzealnictwo w okresie międzywojennym”. Formularz rejestracji (PDF)