Budowa nowej siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich

Etapy projektowe

Budowa gmachu Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu jest inwestycją realizowaną przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich przy finansowym wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W roku 2017 został ogłoszony dwuetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich. W roku 2018 ogłoszono wyniki i zwycięstwo projektu przygotowanego przez pracownię WXCA Sp. z o.o. z Warszawy. W uzasadnieniu wyboru możemy przeczytać:

„Propozycja umiejscowienia muzeum w obiekcie o typologii miejskiej rezydencji odwołuje się do początków muzealnictwa i tradycji mecenatu. Zaproponowano budynek ponadczasowy, łączący nowoczesność z archaicznością dobrze wpisujący się w miejski kontekst”.

Obecnie rozpoczęto realizację kolejnych etapów prac związanych z budową gmachu. Harmonogram prac zakłada zakończenie inwestycji do końca roku 2026 i uruchomianie Muzeum dla zwiedzających w roku 2027.

Opis projektu budynku

Nowa siedziba Muzeum Książąt Lubomirskich powstanie na działce u zbiegu ulicy Szewskiej i placu Uniwersyteckiego we Wrocławiu, znajdującej się naprzeciw siedziby Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Gmach Muzeum uzupełni północno-zachodnią pierzeję ulicy Szewskiej. Będzie liczył pięć kondygnacji naziemnych oraz dwie podziemne. Całkowita powierzchnia użytkowa muzeum wyniesie niemal 10 000 metrów kwadratowych.

Planowany budynek pozwoli na stworzenie w pełni niezależnej funkcjonalnie i użytkowo instytucji muzealnej, która będzie spełniać wszystkie funkcje nowoczesnego muzeum, i w której będzie można prowadzić i rozwijać działalność wystawienniczą, edukacyjną, konserwatorską, badawczą i kolekcjonerską. W nowej siedzibie znajdą się nowoczesne magazyny mogące nie tylko pomieścić ponad trzysta tysięcy już zgromadzonych obiektów, ale zapewnią też możliwość dalszego rozwijania kolekcji.

W kondygnacjach podziemnych planowany jest parking dla samochodów osobowych, w którego części wydzielona zostanie strefa dostaw oraz zaplecze organizacyjne Muzeum.

Na parterze poza holem kasowym zlokalizowane zostaną przestrzenie komercyjne i rekreacyjne (sklepik muzealny, kawiarnia), zespół pomieszczeń przewidzianych na zajęcia edukacyjne, sala audytoryjna, niebiletowana przestrzeń ekspozycyjna dla Panoramy Plastycznej Lwowa. Na piętrze przewidziano przestrzenie wystawiennicze zarówno dla wystaw stałych jak i czasowych. Na górnych kondygnacjach znajdą się: profesjonalne pracownie konserwatorskie, pracownie merytoryczne, czytelnie, biura oraz magazyny zbiorów.

Projekt