Dyrekcja

Joanna Błoch (Wicedyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich ds. Muzeum Książąt Lubomirskich)

tel. 71 335 64 35
joanna.bloch@ossolineum.pl

Muzeum Książąt Lubomirskich jest oddziałem
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

ul. Szewska 37
50–139 Wrocław

tel. 71 335 64 19
muzeumlubomirskich@ossolineum.pl

NIP 897-10-82-476
Numer konta ZNiO: 47 1090 2503 0000 0006 3000 0242