Wyniki konkursu na nową siedzibę Muzeum Książąt Lubomirskich

22 maja 2018 roku – wyniki konkursu

22 maja 2018 roku w Muzeum Architektury we Wrocławiu ogłoszono wyniki konkursu na koncepcję architektoniczną budynku Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu.

W związku z przypadającym na 2017 rok jubileuszem 200-lecia Ossolineum Zakład Narodowy im. Ossolińskich wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich o/Wrocław ogłosił jesienią 2017 roku dwuetapowy konkurs na projekt architektoniczny siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich. Budynek stanąć ma przy ulicy Szewskiej w bezpośrednim sąsiedztwie gmachu głównego Ossolineum.

Do konkursu zgłosiło się 216 pracowni architektonicznych z całego świata, m.in. Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Portugalii, Hiszpanii, Holandii, Szwajcarii, Włoch i Tajwanu. Do I etapu dopuszczone zostały 103 prace prezentujące ideę architektoniczną i propozycję zagospodarowania architektoniczno-urbanistycznego terenu. Podczas obrad Sądu Konkursowego w dniach 26-27 marca 2018 roku do II etapu zakwalifikowanych zostało 6 prac, których autorzy w II etapie zobowiązani byli między innymi do przedstawienia projektu architektonicznego holu głównego wraz z propozycją prezentacji Panoramy Plastycznej Dawnego Lwowa. Zamykające II etap obrady Sądu Konkursowego odbyły się w dniach 21-22 maja 2018 roku.

Sąd Konkursowy składał się z 20 członków, wśród nich 8 sędziów, 2 zastępców sędziów oraz 10 ekspertów i konsultantów Konkursu. Znaleźli się wśród nich wybitni polscy architekci: Maciej Miłobędzki (Przewodniczący Sądu Konkursowego), Maciej Hawrylak, Dariusz Herman Andrzej Poniewierka, a ponadto: Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia, Adolf Juzwenko – Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Agnieszka Morawińska – Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie i Janusz Czop – Główny Konserwator Muzeum Narodowego w Krakowie.

Sąd Konkursowy podczas konferencji prasowej przedstawił poniższy werdykt:

I NAGRODA– 45 000 zł:
WXCA Sp. z o.o., Warszawa (kod projektu 072)

Skład autorski:

  • Szczepan Wroński
  • Anna Dobek
  • Anna Majewska
  • Marcin Jurusik
  • Michał Czerwiński