Zasady udostępniania obiektów w Dziale Numizmatów i Pamiątek Historycznych

Dział Numizmatów i Pamiątek Historycznych
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW W POMIESZCZENIACH DZIAŁU

  1. Ponieważ Dział Numizmatów i Pamiątek Historycznych nie dysponuje odrębną czytelnią, zbiory udostępnia się w pracowni głównej Działu, w pomieszczeniu nr 22 lub 24.
  2. Zbiory udostępniane są czytelnikom po uprzednim uzyskaniu pisemnej (także za pośrednictwem poczty elektronicznej) zgody dyrektora Zakładu i ustaleniu terminu wizyty i zakresu udostępnienia z kierownikiem lub pracownikami Działu Numizmatów i Pamiątek Historycznych.
  3. Zbiory Działu udostępnia czytelnikowi opiekun kolekcji, z której pochodzą udostępniane obiekty, lub oddelegowany do tego celu pracownik. Pracownik obsługujący czytelnika powinien stale zachowywać nadzór nad udostępnianymi obiektami.
  4. W pomieszczeniu, w którym udostępnianie są zbiory, ze względu na ich bezpieczeństwo jednorazowo może przebywać i korzystać z udostępnianych obiektów tylko jedna osoba. Liczba obiektów udostępnianych jednorazowo nie może przekraczać 10. Dopuszczalne jest udostępnianie większej liczby obiektów podczas jednej wizyty, ale wyłącznie w partiach nie przekraczających tej liczby, tak by nadzorujący pracownik Działu mógł stale mieć nadzór nad udostępnianymi obiektami.
  5. Książki i czasopisma z księgozbioru podręcznego Działu Numizmatów i Pamiątek Historycznych udostępniane są poprzez Czytelnię Główną Biblioteki Ossolineum.