Ze skarbca Gabinetu Numizmatyczno-Sfragistycznego

Czas

6 czerwca – 31 lipca 2007 roku

Miejsce

Sale pod Kopułą

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

Kurator

Łukasz Koniarek

190. rocznica powstania Zakładu Narodowego im. Ossolińskich była doskonałą okazją do zaprezentowania zbiorów numizmatycznych i sfragistycznych, gromadzonych w Ossolineum. Kolekcje te dotąd udostępniane były rzadko, a tworzą one bardzo ciekawy i niezwykle wartościowy zbiór. Numizmaty są także jednym z najstarszych rodzajów obiektów przechowywanych w Zakładzie, gdyż dawne monety i medale znajdowały się już w kolekcji Józefa Maksymiliana Ossolińskiego.

Na wystawie można było zobaczyć  przede wszystkim najcenniejsze obiekty ze zbiorów Gabinetu – złote donatywy bite dla królów polskich przez najbogatsze miasta dawnej Rzeczypospolitej, piękne złote floreny i dukaty, wspaniałą kolekcję polskich i obcych talarów, której ozdobą jest niezwykle dziś rzadki półkopek litewski Zygmunta Augusta z 1564 roku. Równie ciekawa była prezentacja złotych monet obcych oraz monet rosyjskich, obrazujących burzliwe dzieje środków płatniczych Rosji od czasów Iwana Groźnego po okres panowania Katarzyny II. Niezwykle bogaty zbiór mennictwa antycznego reprezentowały na wystawie monety celtyckie, bite z brązu, patyny, srebra i złota na tak odległych od siebie obszarach jak Galia i Dacja od III wieku przed Chrystusem do końca I wieku przed Chrystusem.

Na wystawie zobaczyć można było także wybór pieczęci monarszych i miejskich występujących w dawnej Polsce i ziemiach historycznie z Polska związanych. Na zespół ten składają się zarówno oryginalne pieczecie woskowe i papierowe z czasów średniowiecznych i nowożytnych, jak i różnego rodzaju reprodukcje, które niejednokrotnie są cennymi zabytkami w swej dziedzinie, na przykład metalowe odlewy Franciszka Piekosinskiego czy druki Władysława Bartynowskiego. Swe miejsce na wystawie mają także kolekcja medalierska, reprezentowana przez ciekawy wybór współczesnych polskich medali oraz kolekcja falerystyczna, której ozdobą jest zespół Krzyży Virtuti Militari z XIX i XX wieku.

Ekspozycja składała się nie tylko z prezentacji oryginalnych numizmatów, medali, obiektów sfragistycznych i falerystycznych, lecz jest uzupełniona o komputerowe pokazy, w których ramach zobaczyć można krótką historię monety europejskiej oraz podziwiać piękno dawnych numizmatów dzięki programowi umożliwiającemu znaczne powiększenie obrazu monety. Wystawie towarzyszył bogato ilustrowany folder, zawierający historię zbiorów numizmatycznych i sfragistycznych w Ossolineum.

  • Projekt aranżacji plastycznej: Agnieszka Sowa-Szenk
  • Projekt plastyczny folderu towarzyszącego wystawie: Tomasz Czujowski