Skarb brakteatów z okolic Łagiewnik

Czas

9 – 10 września 2023 roku

Miejsce

Refektarz Ossolineum

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

Kurator

Paweł Milejski

W dniach 9-10 września 2023 roku w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Ossolineum odbyła się wystawa Skarb brakteatów z okolic Łagiewnik.

O wystawie

Ekspozycja była pierwszą publiczną prezentacją znaleziska z 2022 roku i wyjątkową okazją do poznania historii pieniądza.

To pierwsze od ponad 100 lat odkrycie dużego zespołu monet z XIII wieku na Dolnym Śląsku, w czasie, gdy przeżywał on tak zwaną rewolucję handlową. Był to czas szybkich przemian stosunków społecznych i gospodarczych, rozpowszechnienia się użytku pieniądza i powstanie warstwy ludzi utrzymujących się z handlu i udzielania pożyczek.

Wcześniej odkryte skarby zaginęły podczas II wojny światowej, a publikacje na ich temat nie spełniają standardów współczesnych badań.

Odnalezione monety z Łagiewnik to brakteaty, czyli monety jednostronnie bite z cienkiej srebrnej blaszki. Wiele z nich posiada wysoką wartość artystyczną, są wartościowymi obiektami badań, a także pięknymi eksponatami.

Współpraca z kuratorem: Adam Degler

Organizatorzy: Muzeum Książąt Lubomirskich, Uniwersytet Wrocławski

Sponsor: Narodowy Bank Polski