PSYCHOPOMP

Czas

4-25 października 2021 roku

Miejsce

Sale pod Kopułą i Aula im. prof. M. Gębarowicza

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

Kuratorzy

dr hab. Łukasz Huculak

W dniach 4-25 października 2021 roku odbyła się w w gmachu głównym Ossolineum wystawa PSYCHOPOMP zrealizowana w ramach projektu Caspar Neumann. Dusze i fundusze. Księga narodzin i pogrzebów dla miasta Wrocław.

O wystawie

Tytuł wystawy, której kontekst wpisuje się w doświadczenie pandemiczne, zaczerpnięto z antycznych źródeł: PSYCHE – dusza i POMPOS – przewodnik. Psychopomp, jako postać łącząca świat doczesny z pośmiertnym bezkresem, wiąże śmierć cielesną z potencjalną sublimacją bytu. Znaleźć go można w większości mitologii i wierzeń eschatologicznych: Anubis, Hermes, Charon, Walkirie i wielu innych, cichych bohaterów wierzeń religijnych, stoi na straży naszego dostępu do zaświatów.

Na prezentowaną we wrocławskim Ossolineum wystawę składają się dzieła pochodzące ze zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich oraz realizacje polskich artystów współczesnych wszystkich pokoleń. Jest to okazja, aby w unikalnych wnętrzach  byłego klasztoru Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą zobaczyć obrazy klasyków XX wieku, fotografię post mortem, ryciny i rysunki mistrzów manieryzmu, a także Jana Matejki, Artura Grottgera czy Andrzeja Wróblewskiego. Pokaz uzupełniają najnowsze realizacje twórców związanych z krakowską i wrocławską Akademią Sztuk Pięknych, w których twórczości pojawia się wątek śmierci, zaświatów i vanitas.

Patronem wystawy jest Caspar Neumann (1648-1715), „uczony i duchowny z Wrocławia, zajmujący się zagadnieniem umieralności”. Wnikliwe studium śmiertelności wrocławian zaświadcza o jego specjalnym stosunku do śmierci. Dla Neumanna, zasłużonego tak dla spuścizny muzycznej, jak i nowoczesnych systemów emerytalnych,  to z jednej strony egzystencjalny dramat, z drugiej – kwestia ściśle naukowa, powiązana z ekonomią i biopolityką.

Wystawa stanowi część projektu obejmującego również koncerty i konferencję, organizowane przez członków wrocławskiej Akademii Młodych Uczonych i Artystów: doktora Grzegorza Joachimiaka i profesora Łukasza Huculaka, przy wsparciu wrocławskich uczelni oraz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Współpraca z kuratorem: Emilia Kłoda, Alicja Przestalska, Justyna Baśnik-Andrzejewska, Paweł Baśnik

Autorzy:
Justyna Baśnik – Andrzejewska, Paweł Baśnik, Krystian Truth Czaplicki, Konrad Jarodzki, Anna Kołodziejczyk, Mariusz Maślanka, Kamil Moskowczenko, Łukasz Huculak, Zofia Pałucha, Magdalena Parfieniuk, Monika Polak, Michał Puszczyński, Jadwiga Sawicka, Jacek Sempoliński, Jan Wolski, Halina Wrzeszczyńska, Bartosz Zaskórski, Barbara Żłobińska, Konrad Żukowski oraz Włodzimierz Błocki, Jan Bułhak, Willem Buytewech, Adriaen Collaert, Wanda Dembowska, Artur Grottger, Florian Lunda, Karel van Mallery, Jan Matejko, Franciszek Smuglewicz, Martin Tyroff, Andrzej Wróblewski i inni autorzy dzieł ze zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich.