Przemiany i transmutacje

Czas

19 maja – 18 czerwca 2023 roku

Miejsce

Sale pod Kopułą

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

Kuratorzy

dr Emilia Kłoda, M. Rafał Makarewicz

Wystawa Przemiany i transmutacje dotyczyła sposobów prezentowania w sztuce tematów związanych z alchemią i przemianami w przyrodzie. Punktem wyjścia do opowieści o magicznym świecie sztuki wielkich mistrzów są dwa cenne obrazy z prywatnej kolekcji.

O wystawie

Już Heraklit z Efezu w VI wieku przed naszą erą głosił, że jedyną stałą w życiu jest zmiana. Ciągłe przemiany w przyrodzie oraz niekończący się cykl narodzin i śmierci fascynował filozofów, poetów, artystów, a także alchemików. Starożytni wyjaśniali porządek świata mitami.

Twórcy dzieł literackich i malarskich starali się zatrzymać w swoich dziełach czas, jednocześnie oddając jego nieubłagany ruch. Alchemicy wierzyli, że poprzez transmutacje uda im się zapanować nad procesem zmian w materii ożywionej i nieożywionej. Na wystawie prezentujemy dzieła sztuki i starodruki związane z upływem czasu oraz symboliką alchemicznych przemian.

Eksponaty pochodzą z Działu Sztuki Muzeum Książąt Lubomirskich, Działu Starych Druków Biblioteki Ossolineum i kolekcji prywatnej.

Oprowadzania kuratorskie odbyły się w następujących terminach:

  • piątek, 26.05, godz. 16:00,
  • sobota, 27.05, godz. 11:00,
  • piątek, 16.06, godz. 16:00,
  • sobota, 17.06, godz. 11:00,
  • niedziela, 18.06, godz. 14:00 (finisaż wystawy).

Z okazji DNIA DZIECKA dzieci miały okazję 3 czerwca wziąć udział w specjalnych warsztatach artystycznych.

Dofinansowano ze środków Fundacji KGHM.