Grafika z kolekcji Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich

Czas

2 października – 13 grudnia 2014 roku

Miejsce

Sale pod Kopułą

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

W 2014 roku przypadła setna rocznica urodzin legendarnego „kuriera z Warszawy”. Z tej okazji Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił 2014 Rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Znany jest on przede wszystkim z bohaterskich zasług podczas II wojny światowej, emigracyjnej działalności dziennikarskiej w Radiu Wolna Europa oraz politycznej w Stanach Zjednoczonych.

W cieniu pozostawała natomiast jego pasja zbierania polskich dzieł sztuki. Ta szczególna kolekcja, powstająca przez ponad pół wieku, gromadzona była dla stworzenia namiastki domu ojczystego na obczyźnie. Jan i Jadwiga Nowak-Jeziorańscy cały swój dorobek kolekcjonerski oraz archiwum ofiarowali do Ossolineum, aby służyły Polakom, co świadczy o ich niezwykłym patriotyzmie i potrzebie spełnienia obowiązku wobec Ojczyzny.

Część zbioru dzieł sztuki – obrazy, miniatury, akwarele i rysunki były prezentowane w 2012 roku. Obecna wystawa pokazywała bez mała 350 grafik, powstałych od XVII do XXI stulecia. Dotyczą one Polski, szczególnie Warszawy, innych miast Rzeczypospolitej, portretów, wydarzeń historycznych oraz dawnych mundurów i strojów. Wśród nazwisk twórców rycin pojawiają się najwybitniejsi polscy sztycharze z Michałem Płońskim i Janem Piotrem Norblinem na czele. Wystawie towarzyszył naukowy, w pełni ilustrowany katalog autorstwa Arkadiusza Dobrzynieckiego i Hanny Kuś-Joachimiak.