Praktyki studenckie w Muzeum Książąt Lubomirskich

Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich zaprasza studentów historii sztuki, historii, archeologii i kulturoznawstwa do odbywania praktyk.

Inne usługi