Specjalista ds. historycznych kolekcji Muzeum Książąt Lubomirskich

Opis stanowiska

Stanowisko Specjalisty ds. historycznych kolekcji Muzeum Książąt Lubomirskich poświęcone jest jednej z ważnych misji Muzeum Książąt Lubomirskich – dbałości o rozproszone po II wojnie światowej muzealne dziedzictwo Ossolineum. Badamy aktualne miejsca przechowywania zabytków z dawnych zbiorów ossolińskich, upowszechniamy wiedzę o nich, wprowadzamy ją do obiegu naukowego. W ramach doskonałej współpracy z Ukraińską Narodową Biblioteką Naukową im. Wasyla Stefanyka we Lwowie, trwają prace nad identyfikacją i digitalizacją obiektów z imponującej kolekcji graficznej Ossolineum we Lwowie. Został już rozpoznany i utrwalony cyfrowo zespół rysunków polskich artystów. Obecnie trwają prace nad jego katalogowaniem, tak by w niedalekiej przyszłości mógł być udostępniony online. Jednocześnie przygotowywane są kwerendy umożliwiające pełną identyfikację i digitalizację pozostałych we Lwowie rysunków z kolekcji Pawlikowskich. Nasze plany obejmują także zbadanie i digitalizację pozostałej we Lwowie kolekcji rysunków dawnych mistrzów europejskich, a także kolekcji grafiki.

Specjalistą ds. historycznych kolekcji Muzeum Książąt Lubomirskich jest

Anita Soroko
tel. 71 326 14 92
anita.soroko@ossolineum.pl