Pozostałe publikacje o Muzeum Książąt Lubomirskich

Publikacje w układzie chronologicznym

A. Publikacje ogólne

 • Blumówna, Helena, Kolekcja rycin i rysunków Henryka Lubomirskiego w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, „Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 1957, t. 5,  s. 101-116.
 • Mańkowski, Tadeusz, Dzieje zbiorów graficznych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Zbiór Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, II. Zbiór medycki Pawlikowskich, „Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 1957, t.5  s. 85-99.
 • Gębarowicz, Mieczysław, Zbiory muzealne w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, w: Ossolineum. Księga pamiątkowa w 150-lecie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Wrocław 1967, s. 117-141.
 • Radojewski, Mieczysław, Zbiory graficzne w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, „Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 1972 , t. 7,  s. 163-207.
 • Radojewski, Mieczysław, Zbiory fotograficzne w Bibliotece Ossolineum, „Fotografia” 1979, z. 1, s. 42-44.
 • Radojewski, Mieczysław, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Zbiory graficzne, w: Polskie kolekcjonerstwo grafiki i rysunku, Warszawa 1980, s. 189-207.
 • Machnik, Leszek, Zbiór fotografii w Gabinecie Grafiki Ossolineum, w: Fotografia we Wrocławiu 1945-1997, Wrocław 1997, s. 38-40.
 • The Fate of the Lubomirski Dürers. Recovering the Treasures of the Ossoliński National Institute, Wrocław 2004.
 • Machnik, Leszek, Łukasz Koniarek, Muzeum XX. Lubomirskich. Historia i zbiory, Wrocław 2005.
 • Długajczyk, Beata, Kontrowersje wokół przejęcia medyckiej kolekcji Pawlikowskich przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich, „Rocznik Przemyski”, t. 4 (2010), z. 4.
 • Sokół, Teresa, Karol Kühnl – mało znany ossoliński darczyńca i jego artystyczna kolekcja, w: W czwartek o szesnastej. Wybrane wykłady ossolińskie z lat 2014-2016, pod red. T. Sokół, Wrocław 2016, s. 77-100.

B. Katalogi zbiorów

 • Solski, Tadeusz, Zembatówna Maria, Ambrożego Grabowskiego „Rękorysy Polaków. Prace malarskie ziomków naszych”, „Ze Skarbca Kultury”1953 , z. 1 s. 135-180.
 • Grońska, Maria, Maria Ochońska, Zbiory Pawlikowskich, Wrocław 1960. [Katalogi rysunków w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. T. 1.]
 • Radojewski, Mieczysław, Rysunki i akwarele artystów polskich XVII-XX w., Wrocław 1969. [Katalogi rysunków w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. T. 2.]
 • Radojewski, Mieczysław, Miniatury portretowe XVI-XX wieku. Sylwetki w zbiorach Biblioteki Ossolineum, Wrocław 1976.
 • Machnik, Leszek, Fotografie powstańców styczniowych w zbiorach Gabinetu Grafiki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław 2002.

C. Katalogi wystaw zorganizowanych

 • Grońska [Zembatówna], Maria, Wystawa rysunków Aleksandra Orłowskiego, Wrocław 1953.
 • Radojewski, Mieczysław, Wystawa grafiki Józefa Pankiewicza, Wrocław 1959.
 • Kozak, Stanisław, Maski i twarze. Sceny z życia Francuzów w połowie XIX wieku w karykaturze Paula Gavarni, Wrocław 1996.
 • Kozak, Stanisław, Zofia Stryjeńska. Wizerunki zapomnianych bogów, Wrocław 1996.
 • Mikuła, Małgorzata, Małgorzata Orzeł, Boże Narodzenie w tradycji polskiej, Wrocław 1996.
 • Machnik, Leszek, Małgorzata Mikuła, Fryderyka Krzysztofa Dietricha i Michała Stachowicza „Monumenta Regum Poloniae”, Wrocław 1997.
 • Kozak, Stanisław, Rembrandt i niderlandzcy mistrzowie rysunku (XV-XVII w.), Wrocław 1998.
 • Kenc-Lechowska, Katarzyna, Pozdrowienia z podróży. Pocztówki ze zbioru Kazimierza Kępińskiego, Wrocław 1999.
 • Kozak, Stanisław, Janina Żemojtel. Malarstwo – rysunek – grafika, Wrocław 1999.
 • Kozak, Stanisław, Joanna Winiewicz-Wolska, Anglicy. Malarstwo i grafika XVII-XIX w. Dary Leona hr. Pinińskiego dla Wawelu i Ossolineum, Wrocław 1999.
 • Kozak, Stanisław, Zygmunt Sowa-Sowiński. Miniatury portretowe, Wrocław 2000.
 • Kozak, Stanisław, Małgorzata Mikuła, Kolory zdjęte z kamienia. Polska litografia barwna pierwszego trzydziestolecia XX w., Wrocław 2000.
 • Machnik, Leszek, Jadwiga Nowak-Jeziorańska – fotografie, Wrocław 2000.
 • Dobrzyniecki, Arkadiusz, Stanisław Kozak, Inventor et sculptor. Grafika niderlandzka XVI-XVII wieku w zbiorach Ossolineum, Wrocław 2001.
 • Dobrzyniecki, Arkadiusz, Stanisław Kozak, Portret miasta w grafice XV-XVIII w., Wrocław 2001.
 • Machnik, Leszek, Portrety w zbiorach Gabinetu Grafiki ZNiO. Przewodnik po wystawie luty – czerwiec 2005, Wrocław 2005. [Muzeum XX. Lubomirskich. Wystawy 1. Portrety]
 • Dürery XX. Lubomirskich: Barbara Idzikowska, Roman Kowalik, Eugeniusz Get-Stankiewicz, red. M. Ratajczak, Wrocław 2009.

D. Katalogi wystaw współorganizowanych

Wystawy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

 • Testament mój… Juliusz Słowacki w zbiorach Ossolineum, Wrocław 1999.
 • Drużyniacy – strzelcy – leguny. Żołnierze Legionów Polskich 1914-1918, Wrocław 2001.
 • Biblia: słowo i obraz, Wrocław 2002.
 • Skarby historii Polski. Zakład Narodowy im. Ossolińskich gościem Wiednia, Wrocław 2009.
 • Historia rękopisu „Pana Tadeusza” – teksty, konteksty, realia. I odsłona wystawy, Wrocław 2012.

Inne wystawy

 • Ilustracje do dzieł W. Szekspira w grafice angielskiej XVIII w., Wrocław 1956 (Muzeum Narodowe we Wrocławiu).
 • Rembrandt i jego krąg. Rysunki – grafika, Warszawa, 1956 [Aneks] (Muzeum Narodowe w Warszawie).
 • Acarkina, E.N., Maria Suchodolska, Aleksander Orłowski (1777-1832). Wystawa dzieł ze zbiorów radzieckich i polskich, Warszawa 1957 (Muzeum Narodowe w Warszawie).
 • Radojewski, Mieczysław, Mezzotinta XVII-XIX w., Wrocław 1971 (Muzeum Narodowe we Wrocławiu).
 • Dziulikowski, Wiktor, Mieczysław Radojewski, Polski ekslibris medyczny, Wrocław 1975 (Biblioteka Akademii Medycznej we Wrocławiu).
 • Dziulikowski, Wiktor, Mieczysław Radojewski, Polski ekslibris medyczny II, Wrocław 1990 (Biblioteka Akademii Medycznej we Wrocławiu).
 • Insurekcja kościuszkowska. Wystawa ze zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Wrocław 1994 (Muzeum Narodowe we Wrocławiu).
 • Kozak, Stanisław, Dawny miedzioryt śląski, Legnica 1997 (Muzeum Miedzi w Legnicy).
 • Dobrzyniecki, Arkadiusz, Ślężańskie krajobrazy. Teka grafik artystów śląskich 1913-1916, Sobótka 2000 (Muzeum Ślężańskie w Sobótce).
 • Signum libri decorum. Wrocław i wrocławianie na dawnym ekslibrisie. Wrocław 2002 (Muzeum Miejskie Wrocławia).
 • Dobrzyniecki, Arkadiusz, Agnieszka Seidel, Agresorzy – obrońcy: obecność szwedzka w Europie Środkowej XVII-XVIII wieku. Wrocław 2003 (Muzeum Miejskie Wrocławia).
 • Dobrzyniecki, Arkadiusz, Wielkie dni Sobótki. Kilka obrazków z historii Prus w okresie wojen napoleońskich. Komentarz do wystawy „Fragmenty epoki napoleońskiej. Wybór XIX-wiecznych grafik ze zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu”, Sobótka 2013.

E. Pozostałe publikacje

 • Długajczyk, Beata, Romuald Kołudzki-Stobbe, Jerzy M. Pilecki, Drohobycz Feliksa Lachowicza, Olszanica 2008.
 • Długajczyk, Beata, Piotr Galik, Jerzy M. Pilecki, Szkice syberyjskie Feliksa Lachowicza, Olszanica 2014.