Początki Muzeum Lubomirskich – dary Józefa Maksymiliana Ossolińskiego i Henryka Lubomirskiego

W 2008 roku we Wrocławiu ukazał katalog Początki Muzeum Lubomirskich – dary Józefa Maksymiliana Ossolińskiego i Henryka Lubomirskiego.


Katalog wystawy zamykającej obchody 190-lecia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich to wyjątkowa prezentacja pierwszych darów dla Muzeum Lubomirskich we Lwowie, otrzymanych przez fundatorów, Józefa Maksymiliana Ossolińskiego i Henryka Lubomirskiego. Wśród opisanych dzieł znalazły się obrazy, bezcenna kolekcja medali i monet antycznych, a także rzeźby, przedmioty rzemiosła artystycznego oraz pamiątki historyczne.

Warto także zaznaczyć, że katalog jest rezultatem współpracy siedmiu placówek bibliotecznych i muzealnych, które dostarczyły eksponatów, takich jak obrazy, rzeźby oraz miniatury. Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego umożliwiło konserwację 11 obrazów z Lwowskiego Muzeum Historycznego i Lwowskiego Muzeum Historii Religii.