Muzeum Książąt Lubomirskich. (Nie)zapomniana historia

W 2017 roku we Wrocławiu ukazał się zredagowany przez Igora Homina katalog wystawy Muzeum Książąt Lubomirskich. (Nie)zapomniana historia przygotowanej z okazji jubileuszu 200-lecia Ossolineum we współpracy z Lwowską Narodową Galerią Sztuki im. Borysa Woźnickiego.

Katalog wystawy przygotowanej z okazji jubileuszu 200-lecia Ossolineum we współpracy z Lwowską Narodową Galerią Sztuki im. Borysa Woźnickiego.

Muzeum Książąt Lubomirskich powołane zostało w 1823 roku i do wybuchu drugiej wojny światowej działało we Lwowie jako część Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. W roku 1939 zgromadzone przez nie zbiory obrazów liczyły około 1 500 dzieł. Obecnie znaczna część kolekcji przechowywana jest w lwowskiej galerii.

Podczas wystawy zaprezentowane zostały wybrane obrazy, rzeźby i pastele pochodzące ze zbiorów Muzeum. Katalog ekspozycji dzieli się na dwie części. Pierwszą stanowią portrety polskich i obcych osobistości, drugą – obiekty prezentujące artystyczną stronę kolekcji. Obok każdego dzieła znajdują się biogramy sportretowanych osób lub – w przypadku części drugiej – autorów danego dzieła.