Magni nominis umbra. Rysunek i grafika z kręgu mecenatu cesarskiego w Pradze i Wiedniu na przełomie XVI i XVII w.

W 2005 roku ukazał się we Wrocławiu katalog wystawy pod tytułem Magni nominis umbra. Rysunek i grafika z kręgu mecenatu cesarskiego w Pradze i Wiedniu na przełomie XVI i XVII w. Katalog zredagowali Arkadiusz Dobrzyniecki i Piotr Oszczanowski.


Katalog wystawy Magni nominis umbra prezentuje dzieła sztuki ze zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich związane z fenomenem późnego manieryzmu. To niepowtarzalne zjawisko, rozwijające się na dworze cesarza Rudolfa II Habsburga na przełomie XVI i XVII wieku, stanowiło wyjątkowy okres artystycznego rozkwitu sztuki pełnej wyrafinowania i niepowtarzalnych treści.

Wystawę można było podziwiać w gmachu głównym Ossolineum, od 5 listopada 2005 do 15 stycznia 2006 roku. Wśród prezentowanych dzieł znajdowały się rysunki takich mistrzów jak Hans von Aachen, Bartholomäus Spranger, Hans Vredeman de Vries czy Georg Hoefnagel, oraz ryciny z warsztatów nadwornego rytownika cesarza – Aegidiusa Sadelera i jego krewnych. Katalog zawiera opisy wszystkich prezentowanych dzieł, a także kilka esejów, stanowiących dopełnienie i komentarz tematu.