Kolekcja Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich… Część II: Grafika

Książka w sklepie Wydawnictwa Ossolineum

W 2014 roku ukazała się we Wrocławiu książka Arkadiusza Dobrzynieckiego i Hanny Kuś-Joachimiak pod tytułem Kolekcja Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Część II: Grafika.


Jest to katalog grafiki ze zbiorów Jana Nowaka-Jeziorańskiego podarowanych Ossolineum. Niemal trzysta pięćdziesiąt obiektów, wśród których jedną trzecią stanowią widoki i plany Warszawy. Pozostała część kolekcji obejmuje dawne widoki miast polskich, portrety ważnych dla historii kraju postaci, przedstawienia wydarzeń historycznych, umundurowanie wojskowe z okresu zrywów niepodległościowych oraz ubiory. Walory historyczne grafik miały dla kolekcjonera nie mniejsze znaczenie niż artystyczne. Znajdziemy tu prace takich twórców jak Canaletto, Michał Płoński czy Jan Piotr Norblin.

Nowak-Jeziorański kupował grafiki w Europie i Stanach Zjednoczonych, w antykwariatach, na aukcjach, od osób prywatnych i zaprzyjaźnionych marchandów. Wszystkie nabytki starannie opisywał, jego archiwum było dla autorów katalogu bezcennym źródłem informacji.