Kolekcja Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich… Część I, Obrazy – miniatury – akwarele – rysunki

W 2012 roku ukazała się we Wrocławiu książka Leszka Machnika i Beaty Długajczyk pod tytułem Kolekcja Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Część I: Obrazy – miniatury – akwarele – rysunki.


Katalog autorstwa Leszka Machnika i Beaty Długajczyk jest poświęcony dziełom sztuki zgromadzonym przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego i jego żonę Jadwigę. Książka koncentruje się na zbiorze obrazów, miniatur, akwarel i rysunków, które darczyńcy hojnie przekazali Ossolineum.

Praca stanowi cenny zapis niezwykłego daru dla Ossolineum. Pełen pasji i erudycji opis kolekcji prezentuje nie tylko wartość artystyczną poszczególnych obiektów, lecz także ukazuje pasję kolekcjonerów oraz ich wkład w ochronę dziedzictwa narodowego. To nie tylko katalog, lecz również hołd dla hojności i wrażliwości Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich, który pozostawił niezatarty ślad w historii polskiego kolekcjonerstwa.