Opracowywanie zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich

Opracowywanie według działów

Muzeum Książąt Lubomirskich nieustannie ewidencjonuje i opracowuje swoje zbiory.

Opracowaniem i ewidencjonowaniem zbiorów zajmuje się Dział Sztuki, Dział Numizmatów i Pamiątek Historycznych oraz Dział Głównego Inwentaryzatora Zbiorów Muzealnych. Formalny nadzór nad ewidencją zbiorów sprawuje Główny Inwentaryzator.

Narzędzia opracowywania

Opracowywanie elektroniczne rozpoczęto w 2002 roku w systemie do ewidencji zbiorów MONA. W roku 2022 Ossolineum zaprzestało korzystania z MONY, a zawartość bazy przeniesiono do nowego systemu muzealnego MUZA.

W systemie znajdują się wszystkie obiekty nabyte po 2002 roku. Wcześniejsze nabytki ewidencjonowane były w formie prowadzonych ręcznie ksiąg inwentarzowych oraz Księgi Akcesji.