Gromadzenie zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich

Rodzaje zbiorów

Muzeum Książąt Lubomirskich nieustannie gromadzi nowe zbiory, które trafiają do dwóch wyspecjalizowanych działów:

  • Działu Sztuki i
  • Działu Numizmatów i Pamiątek Historycznych.

Zbiory Muzeum Książąt Lubomirskich dzielą się więc przede wszystkim na zbiory sztuki oraz zbiory numizmatyczne i pamiątek historycznych.

Zakres gromadzenia

Zakres gromadzenia określa ustawa o fundacji Zakład Narodowy im. Ossolińskich: „celami Zakładu zgodnie z historyczną tradycją i postanowieniami założyciela są: utrzymywanie Muzeum Książąt Lubomirskich i pomnażanie jego zbiorów w zakresie sztuki i pamiątek historycznych oraz ich opracowywanie i upowszechnianie”.

Szczegółowy profil gromadzenia [plik do załączenia]