Dział Głównego Inwentaryzatora Zbiorów Muzealnych

Dział Głównego Inwentaryzatora Zbiorów Muzealnych

Dział Głównego Inwentaryzatora Zbiorów Muzealnych współpracuje z działami merytorycznymi w zakresie opieki nad zbiorami. Nadzoruje proces przyjmowania nowo pozyskanych obiektów do kolekcji muzealnych oraz prawidłowe ich zaewidencjonowanie. Prowadzi okresowe kontrole zgodności zapisów inwentarzowych ze stanem faktycznym posiadanych zbiorów. Koordynuje i realizuje zadania związane z ruchem zewnętrznym muzealiów (użyczenia).

Głównym Inwentaryzatorem Zbiorów Muzealnych Muzeum Książąt Lubomirskich jest

Dominika Sośnicka
tel. 71 371 95 95
dominika.sosnicka@ossolineum.pl

W Dziale pracują też:

Katarzyna Bischof-Rosiak
tel. 71 371 95 44
katarzyna.bischof-rosiak@ossolineum.pl

dr Krzysztof Kupeć
tel. 71 335 64 25
krzysztof.kupec@ossolineum.pl