Zaproszenie na konferencję: Polskie muzealnictwo w okresie międzywojennym

Muzeum Książąt Lubomirskich obchodzi swoje dwusetlecie. Z tej okazji chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić Państwa na konferencję naukową Polskie muzealnictwo w okresie międzywojennym, która odbędzie się 15-16 maja 2024 roku we Wrocławiu.

Zaproszenie
na konferencję

Polskie muzealnictwo w okresie międzywojennym

15-16 maja 2024 roku
Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Krzysztof Pomian, drugi dzień rozpocznie wykład prof. dr. hab. Tomasza de Rosseta.

Muzea odgrywają ważną rolę w społeczeństwie. Z jednej strony są jego odzwierciedleniem, z drugiej strony je kształtują. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych – historyków, historyków sztuki, badaczy, praktyków i miłośników muzealnictwa. Podczas konferencji zastanowimy się wspólnie nad rolą muzealnictwa w kształtowaniu tożsamości kulturowej Polski.

Rada Naukowa:

 • dr hab. Krzysztof Pomian, Centre National de la Recherche Scientifique
 • dr hab. Tomasz de Rosset, Katedra Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Anna Ziębińska-Witek, Katedra Humanistyki Cyfrowej i Metodologii Historii, Wydział Historii i Archeologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Piotr Jaworski, Katedra Numizmatyki i Muzealnictwa, Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski
 • dr Michał Niezabitowski, Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

 Proponowane bloki tematyczne:

 • myśl kuratorska – organizacja, aranżacja, promocja, katalogi, finansowanie wystaw
 • praca w muzeum – powiększanie zbiorów, inwentaryzacja
 • wpływ myśli muzealniczej z XIX wieku i początku XX wieku na działalność muzeów w okresie międzywojennym
 • muzealnictwo polskie a odzyskanie niepodległości
 • edukacja muzeologiczna – studia, kursy, szkolenia, dokształcanie pracowników
 • infrastruktura – nowe muzea, adaptacja zabytkowych budynków
 • publiczność w muzeach – edukacja wydarzenia, przewodnicy

 Zapraszamy do przysyłania propozycji wystąpień:

 • tytuł
 • abstrakt (do 200 słów)
 • zestaw 5 słów kluczowych
 • wypełniony formularz zgłoszeniowym (w załączeniu do wiadomości z zaproszeniem)

Na kążdy referat zaplanowano 20 minut.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: konferencja_MKL@ossolineum.pl.

Termin zgłoszeń: 15.03.2024 roku

O przyjęciu zgłoszenia poinformujemy do 15.04.2024 roku.

Do końca 2024 roku planujemy wydać w Wydawnictwie Ossolineum publikację pokonferencyjną (wyłącznie w formie e-booka). Termin nadsyłania artykułów do druku: 31.05.2024 roku

Konferencja jest bezpłatna. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu oraz noclegu, jednak służą pomocą w znalezieniu dogodnego miejsca.

Wszelkie pytania prosimy kierować do przewodniczącego komitetu organizacyjnego konferencji, doktora Pawła Milejskiego, na adres: pawel.milejski@ossolineum.pl.

Konferencja organizowana w ramach jubileuszu 200-lecia Muzeum

Konferencja „Polskie muzealnictwo w okresie międzywojennym”. Zaproszenie (PDF)
Konferencja „Polskie muzealnictwo w okresie międzywojennym”. Formularz rejestracji (PDF)