Nagroda dla dr. Adama Deglera

Pracownik Działu Numizmatycznego Muzeum Książąt Lubomirskich dr Adam Degler otrzymał wyróżnienie w XII Konkursie imienia Jana Gawrońskiego na pracę z zakresu numizmatyki i medalistyki polskiej. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 16 września 2022 roku na Zamku Królewskim w Warszawie.

Dr Adam Degler otrzymał wyróżnienie za publikację Zbiór monet antycznych w Ossolineum (1828–1955), która ukaże się w 2023 roku w Wydawnictwie Ossolineum. Książka przedstawia w sposób monograficzny historię ossolińskiego zbioru monet antycznych na szerokim tle losów całości zbiorów numizmatycznych Muzeum Książąt Lubomirskich. Prezentowane w niej treści są efektem 15 lat badań proweniencyjnych.

O konkursie

Konkurs im. Jana Gawrońskiego ogłaszany jest co trzy lata przez Zamek Królewski. W skład Jury wchodzą specjaliści z zakresu numizmatyki, w tym przedstawiciele najważniejszych polskich kolekcji numizmatycznych, Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Uroczystość wręczenia nagród